Securitatea Datelor Personale

Securitatea Datelor Personale

Compania  ILEX COM SA,  are  sediul social in mun. Craiova ,str.Calea Bucuresti,Bl. E9;Sc. 1;Ap. 2, Jud. Dolj si este  înregistrata   la   Oficiul   Registrului   Comertului   sub   nr. : 16/2861/22.11.1993 ;C.U.I. 4941102:   date de contact;   telefon 0372 106 800 sau  e-mail office@ilexgsm.ro
DPO- Responsabilul  cu protectia datelor cu caracter personal, la nivelul ILEX  COM SA este  ENM CONSULTING 2017 SRL CRAIOVA cu urmatoarele date de contact: telefon 0767452404; e-mail nicolae196352@yahoo.com
Conform cerintelor  Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal  si libera circulatie a acestor date si ale legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice , SC ILEX COM SA, in calitate de operator, are obligatia de a administra in conditii de siguranta  si numai pentru scopurile specificate , datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: furnizare bunuri si servicii.
Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare furnizarii bunurilor si/sau serviciilor solicitate de dumneavoastra. Refuzul dvs. determina imposibilitatea incheierii unui contract de servicii Vodafone, precum si faptul ca nu puteti beneficia de un card de fidelitate ILEX.
Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt transmise, in cazul clientilor care beneficiaza prin intermediul societatii ILEX COM SA de servicii in reteaua vodafone numai catre VODAFONE ROMANIA.
Doriti ca pe viitor sa primiti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele  oferite de ILEX COM ?
☐ DA ☐ NU
Datele furnizate  sunt confidentiale si nu vor fi divulgate unei terte parti.Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre  ILEX COM SA in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date , notificarea prelucrarii acestor date fiind inregistrata in registru de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 17504 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Datele furnizate vor fi stocate pe perioada cat sunteti  clientul societatii.ILEX COM SA  va asigura drepturile  de informare si acces ,rectificare si stergere,restrictionarea prelucrarii, portabilitatea datelor,opozitie si dreptul de a nu fi supus  unui  proces decizional automat  asupra datelor personale, aceste drepturi putand fi exercitate in conformitate cu dispozitiile art.  15-22 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date  . Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la societatea ILEX COM S.A., in atentia departamentului juridic .De asemenea va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil la numarul de telefon 0372 106 800 sau e-mail office@ilexgsm.ro